September, Oktober, November en December 2020

Nadat we in september een paar repetities bij elkaar konden zijn, is toch, naar aanleiding van wederom verscherpte maatregelen wat betreft de veiligheid op gebied van gezondheid van ons allemaal, besloten de gezellige bijeenkomsten tot nader orde niet te laten plaatsvinden. Zoals het er nu uitziet zal er van zingen, repeteren, muziek maken en optreden in muitersgroepsverband dit kalenderjaar niet veel terecht komen. Echt heel jammer, maar de gezondheid van een ieder is belangrijker. Totdat we weer bij elkaar zullen mogen komen moeten we het doen met de muziek die we gelukkig op veel media kunnen beluisteren (en thuis ook heel hard meezingen). Denk bijvoorbeeld aan het radioprogramma shantiesbijdevleet, dat elke week een uur lang leuke shanty liederen uit binnen- en buitenland laat horen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn of mogelijkheden ontstaan om onze Vlaardingse Muiters bij elkaar te krijgen, laten wij u dat natuurlijk weten.

You may also like...