In memoriam

Mar Voogd

Op 2 januari 2023 is Mar Voogd overleden. Mar was een van de oprichters van ons koor. En hij is altijd trouw lid gebleven. Hij was betrokken en enthousiast, in woord en daad. Als voorzitter bleef hij zich verantwoordelijk voelen voor het koor en voor de leden en ging discussies niet uit de weg. Hij heeft lang mooi solo kunnen zingen, waar we allemaal van genoten, niet alleen wij als koorleden, maar zeker ons publiek. We zullen Mar als koorlid , maar zeker als fijn mens missen. Als laatste eer hebben we voor hem tijdens de afscheidsplechtigheid het mooie Fields of Athenry mogen zingen.

Wim Hensen

In augustus 2021 is Wim Hensen overleden.. Hij werd lid van ons koor in 2017. 
Toen wij als verrassing op een feest bij hem thuis kwamen zingen sloeg de vonk over… 
hij wilde graag bij onze club komen zingen, en dat heeft hij een paar jaar met ontzettend veel inzet en vreugde gedaan.We zullen zijn enthousiasme en gezelligheid missen.

George Boekhoud

In februari 2020 hebben we afscheid moeten nemen van George Boekhoud. Bij de oprichting van de Vlaardingse Muiters in 2007 was hij er al direct bij. Hij was een trouw lid en nam heel wat solo’s voor zijn rekening met zijn volle basgeluid. Samen met zijn vrouw Cora was hij oprecht betrokken bij ons koor. Hij spande zich ook in om waar mogelijk een optreden binnen te halen. Op zijn crematie hebben we met het mooie Fields of Athenry een laatste muzikale groet mogen brengen.

Cees Hofman

In december 2019 hebben wij afscheid moeten nemen van Cees Hofman. Hij was sinds november 2016 lid van ons koor en was een trouwe bezoeker van zowel de repetities als de optredens, een enthousiaste zanger dus. Samen met zijn vrouw Jels heeft hij gezorgd voor een prima opslagplek waar wij onze materialen kunnen bewaren. Een van zijn favoriete liedjes was het mooie Sailing Home (van Piet Veerman).Wij hebben dit lied bij de herdenkingsbijeenkomst voor hem als laatste groet mogen zingen.

Mar van Vliet

In november 2018 hebben wij afscheid moeten nemen van Mar van Vliet. Sinds juni 2008 zong hij als bariton bij ons koor. Hij toonde zich tot het laatst toe een betrokken zanger, ook tijdens zijn ziekte. Hij raakte vaak geëmotioneerd als hij meezong met zijn favoriete songs als hij bij een repetitie aanwezig kon zijn. Menig keer hebben we met ons koor bij de personeelsbijeenkomsten van zijn dragersvereniging ‘Maasmond’ op mogen treden. Het was fijn dat hij samen met zijn vrouw Trudie ons jubileumweekend in hotel ‘Het Ros van Twente’ nog mee heeft kunnen maken. Op de crematie hebben we hem een muzikale afscheidsgroet gebracht.